Trang 1/4
stt Người tài trợ mã số ngày tài trợ số tiền số bữa điểm nhận
90 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
89 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
88 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
87 Như NHC/210728/610115c754f11 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
86 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
85 Như NHC/210728/610115097a77c 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
84 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
83 Như NHC/210728/6101148f8af44 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
82 Như 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
81 thai thi hong dao 28/07/2021 15,000 1 Trăng Khuyết
80 dương 27/07/2021 2 1 Trăng Khuyết
79 Đoàn Minh Phụng NHC/210727/60feee2c39a7f 27/07/2021 10,000 1 Trăng Khuyết
78 Đoàn Minh Phụng NHC/210727/60feee2b725fc 27/07/2021 10,000 1 Trăng Khuyết
77 Lai Thi Thanh Van NHC/210719/60f522666f26f 19/07/2021 1,000,000 67 Trăng Khuyết
76 Lai Thi Thanh Van NHC/210719/60f521d3f17f6 19/07/2021 1,000,000 67 Trăng Khuyết
75 Vy Trần 18/07/2021 300,000 20 Trăng Khuyết
74 MAI XUAN LAN 16/07/2021 300,000 20 Trăng Khuyết
73 Đặng Thiên Ân 12/07/2021 500,000 34 Trăng Khuyết
72 Tu 11/07/2021 500,000 34 Trăng Khuyết
71 Nguyễn Thuỳ Linh 08/07/2021 500,000 34 Trăng Khuyết
70 Nguyễn Thuỳ Linh NHC/210708/60e6ae2b6cb6f 08/07/2021 500,000 34 Trăng Khuyết
69 Nguyen Nghiem Tuong Vi 08/07/2021 300,000 20 Trăng Khuyết
68 Nguyen Nghiem Tuong Vi 08/07/2021 300,000 20 Trăng Khuyết
67 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 05/07/2021 500,000 34 Trăng Khuyết
66 Vợ chồng Tâm Việt 02/07/2021 1,500,000 100 Trăng Khuyết
Tổng số: 79