Ngân hàng CƠM, ứng dụng quản lý và điều phối hoạt động cấp phát cơm từ thiện đã được Qũy từ thiện & BTXH Trăng Khuyết cho ra đời vào năm 2020. Ứng dụng Ngân hàng CƠM được xem là một bước tiến mới, có tính đột phá trong việc cứu trợ khẩn cấp về bữa ăn cho các cụ già không nơi nương tựa và trẻ em bị bỏ rơi đang sinh sống tập trung tại các mái ấm ở Việt Nam.

Sứ mệnh của Ngân hàng CƠM

Ngân Hàng CƠM với mong muốn cải thiện chất lượng bữa ăn “Ăn NO - Ăn NGON - Ăn VUI” và xây dựng môi trường sống tại các mái ấm luôn “Vui Vẻ - Lạc Quan”

THÊM 1 BỮA NO - THÊM 1 NỤ CƯỜI

Hành trình đi tìm “SỰ SỐNG VÀ NIỀM TIN CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI CHƯA MAY MẮN”