Ngân Hàng CƠM quan niệm người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có quyền được hỗ trợ để có sự khởi đầu tốt hơn trong cuộc sống.

Ngân Hàng CƠM tin rằng khi tập trung hỗ trợ nhu cầu về bữa ăn của những người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng tôi sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho từng mảnh đời.

Hiệu quả công việc được đo lường bằng số lượng mái ấm được chúng tôi liên kết, số lượng người già, trẻ em được bảo lãnh, số lượng bữa ăn được trao tặng và số tình nguyện viên cùng góp sức,...