Ngân Hàng CƠM rất may mắn có một hội đồng mạnh thường quân tận tâm với những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng. Cùng nhau đóng góp vào những thay đổi tích cực cho người già neo đơn, trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Tất cả ủy viên trong hội đồng đều họat động dưới tư cách là tình nguyện viên và không hề nhận bất kỳ khoản lương nào, không lạm dụng tài sản của Ngân hàng CƠM.

Cộng đồng có thể xem trực tiếp tại web của Ngân hàng ACB theo link: https://by.com.vn/175bFx
User: minhbach
Mật khẩu: 123trangkhuyet@#